SCOUT: INEKE HANS

“Bijzondere ontwerpen gaan verder dan dat wat we al kennen. Innovatie is daarom van belang voor mijn keuze. Dat kan zijn op het gebied van nieuwe materialen of technieken, of omdat onze tijdgeest en leefgewoontes veranderd zijn. Bijzondere ontwerpen kunnen tevens een poëtische lading hebben, of ontroeren.

Ik constateer dat Nederlands roemruchte conceptuele vormgeving dreigt door te schieten naar storytelling en private ontwerponderzoeken. Ontwerpen zonder toekomstvisie en hermetische privégedachtes doen het ontwerpvak meer kwaad dan goed.

Design gaat over het verbeteren van onze omgeving. Mijn nominaties staan uitdrukkelijk in verbinding met ‘de’ samenleving, of roepen in designkringen vragen op doordat zij een uitwerking hebben op die wereld. Zij communiceren en tonen de positieve impact van ontwerpgedreven projecten op ons leven en onze toekomst.”

Ineke Hans nomineert:

– Massoud Hassani met Mine Kafon

– Moooi en Erwin Olaf met The Unexpected Welcome, Milaan 2013

– Studio Dumbar met Alzheimer Nederland

Ineke Hans (NL, 1966) leidt sinds 1998 haar eigen ontwerpstudio in Arnhem. Haar collecties zijn vaak geïnspireerd door de oorsprong van producten, onze fysieke relatie ermee, en de combinatie van oude en nieuwe technieken. http://www.inekehans.com/

SCOUT: NIKI SMIT

“Bij de selectie van geschikte kandidaten was ik op zoek naar projecten die interactie op een speciale manier benaderen. Interactie, niet als technologische gadget, maar als instrument om menselijke reacties teweeg te brengen. In een wereld waar technologie steeds invloedrijker wordt is het voor mij belangrijk dat vormgevers kritisch blijven kijken naar wat de techniek toevoegt. Interactie kan een instrument zijn dat wordt ingezet om onverwachte connecties te maken; connecties tussen mensen, tussen mens en omgeving, tussen de mens en zichzelf.

Het medium maakt daarbij niet uit, dit kan een game, kleding of een fysieke installatie zijn. Van belang is dat het ontwerp laat zien wat de mogelijkheden zijn van een designvisie die de mens en zijngevoelsleven centraal stelt.”

Niki Smit nomineert:

– Anouk Wipprecht met Interactieve couture

– Daan Roosegaarde met Crystal

– Game Oven met Fingle

Niki Smit (NL, 1981) is ontwerper van games en interactieve installaties. Hij is medeoprichter van het Utrechtse bureau Monobanda. http://www.monobanda.nl/

SCOUT: CAROLINE HUMMELS

“Welke mogelijke en waardevolle toekomst kan design ons bieden, gebruikmakend van technologie? Deze vraag verwoordt wat ik belangrijk vind binnen het hedendaagse ontwerpvak. Daarbij geef ik de voorkeur aan ontwerpen die uitgaan van mogelijkheden en niet slechts problemen. Biedt het ontwerp mogelijkheden voor een humane toekomst? Sluit het aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij zoals onze verschuiving richting een transformatie-economie (Brand en Rocchi, 2011), waarbij samen lokaal wordt ontworpen om betekenis en richting te kunnen geven aan een duurzame samenleving?

Maar bovenal heb ik gezocht naar ontwerpen die mensen de mogelijkheid bieden om zelf de kwaliteit van hun leven te verhogen. En dat bracht mij onmiddellijk tot het laatste doorslaggevende criterium voor mijn keuze: wat is de waarde voor mij persoonlijk? Word ik persoonlijk geraakt door het ontwerp en is het op één of andere manier gerelateerd aan mijn eigen leven? Dit alles hebben de drie nominaties voor mij gemeen: prachtige technologie met een menselijke kijk op het leven.”

Caroline Hummels nomineert:

– Afdeling Buitengewone Zaken met Hidden Design

– Edenspiekermann, STBY, ProRail en NS Reizigers met Dynamische instapinformatie op het perron

– Reframing Studio en Parnassia Groep met temstem

Caroline Hummels (NL, 1966) is Professor in Design Theory of Intelligent Systems aan de TU/e Department of Industrial Design. Ze is tevens aanjager van het researchprogramma ‘Smart Environment’ binnen het gebied ‘Health’.http://dqi.id.tue.nl

SCOUT: CARLO WIJNANDS

“Ik ben altijd op zoek naar talent. Dat is een intuïtief proces op basis van gevoel. Kwaliteit heeft niet zozeer met smaak, met mooi of niet mooi te maken maar hangt eerder samen met de vraag of het iets losmaakt bij de beschouwer. Een ontwerp kan inzicht bieden in de tijdgeest, maar kan ook heel persoonlijk zijn en ons confronteren met ons eigen gedrag. Innovatie is een van de kernwaardes bij de zoektocht naar talent. Innovatie kan bestaan uit het opzoeken van de grenzen van vernieuwing, maar er kan ook een bestaand proces aan de kaak gesteld worden. Mijn genomineerden beschouw ik als zeer talentvolle ontwerpers en hun projecten als vernieuwend. Bovendien zijn zij culturele ondernemers bij uitstek. Ze weten hun projecten onder de aandacht te brengen en zetten hiermee regelmatig een discussie in gang.”

Carlo Wijnands nomineert:

– Lernert & Sander met Everything en Handmade

– Marga Weimans met Body Archive

– Winde Rienstra met Lego Heels, Facet Heels en Bamboo Heels

Carlo Wijnands (NL, 1962) is adviseur en coach voor modeontwerpers en designlabels. Sinds 2011 is hij bovendien programmadirecteur van de Amsterdam Fashion Week. http://www.carlowijnands.com

SCOUTS: ERIK EN RONALD RIETVELD

“Onze genomineerden werken vanuit hun eigen fascinaties en een geloof in het realiseren van het onmogelijke. Ze zijn – samen met mensen uit andere disciplines – simpelweg gestart met het realiseren van hun droom. Experimenteerdrang en verbeeldingskracht zijn hierbij belangrijk want daarmee worden grenzen verlegd. Het werk van zowel Bas van Abel, Piet Parra als PAL-V/ Spark is mooi vorm gegeven, maar vorm is niet het eindpunt maar een beginpunt. Hun werk zet nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en het ontwerpvak in gang: een transformatieproces naar een meer eerlijke telefoonindustrie, virtuoze cross-overs tussen ontwerp, straatmode en muziek, en de realisatie van de droom van een vliegende auto. Hun werk is nationaal en internationaal invloedrijk, zowel in de ontwerpdiscipline als ver daarbuiten.

Kortom, onze genomineerden zijn voorbeeld stellend vanwege een sterke experimenteerdrang die nieuwe werelden ontsluit. ”

Erik en Ronald Rietveld nomineren:

– Bas van Abel met Fairphone

– PAL-V Europe NV en Spark design & innovation met PAL-V

– Piet Parra met Weirded Out

Filosoof en architect Erik en Ronald Rietveld (NL, 1969 en 1972) leiden samen het bureau RAAAF (Rietveld Art-Architecture-Affordances) en opereren daarmee op het grensvlak van architectuur, wetenschap en kunst. Ze wonnen in 2011 de Rotterdam designprijs. www.raaaf.nl