Massoud Hassani - Mine Kafon
Genomineerd door Ineke Hans:
Massoud Hassani
voor Mine Kafon

Ik nomineer het spraakmakende en hoopgevende project Mine Kafon van Massoud Hassani, omdat ik geloof in de kracht van de eenvoudige gedachte en een verhaal dat in één zin uit te leggen is.

Mine Kafon is gebaseerd op speelgoed van de ontwerper uit zijn jeugd in Afghanistan: een op de wind voortbewegende bal met uitsteeksels verplaatst zich als tumbleweed - een soort stofwolk - over mijnenvelden en kan per reis tot drie of vier mijnen vernietigen. De kosten voor Mine Kafon zijn een fractie van een traditionele mijnenruimer. Bovendien is het minder tijdrovend en gevaarlijk dan het huidige mijnen ruimen waar handwerk aan te pas komt.

Een belangrijke rol van de ontwerper is het verbeteren van de wereld om ons heen. Dat gaat over visies en oplossingen. Mine Kafon heeft echter veel discussie opgeroepen over de onzinnigheid en onhaalbaarheid van het idee. Het Nederlands ontwerponderwijs zou failliet zijn en werd verweten dat het ontwerpers met luchtkastelen liet afstuderen. Voor mij is het een verademing een jonge ontwerper te zien afstuderen die zich bezig houdt met een realistisch probleem dat behoort tot de alledaagse werkelijkheid van een groot deel van de wereldbevolking: een dodelijk mijnenlandschap. Er liggen naar schatting 110 miljoen landmijnen in 70 landen die tot 15.000-20.000 doden per jaar leiden.

Daar waar grote vragen zijn, lijken vaak grootse en complexe antwoorden gewenst en zijn eenvoudige gedachtes kansloos. Het antwoord van Massoud is simpel en hoopvol, onbaatzuchtig en poëtisch maar met wortels in de werkelijke aarde, zoals design maar zo zelden is. Het verdient daarom aandacht en respect.

Idee en ontwerp behoeven nog finetuning, zoals vaker met afstudeerwerk, maar het bezit de grandeur die een nominatie waardig is en het toont hoe 'ontwerpgedreven gedachtes' letterlijk een bal aan het rollen kunnen brengen. Massoud laat zien dat Mine Kafon geenszins bij een dromerig afstuderen blijft, maar dat hij zijn droom werkelijkheid wil maken. Een ontwerper is in 2013 soms ook noodzakelijkerwijs aanjager en ambassadeur voor zijn idee om het een kans van slagen te geven. Door aandacht op het idee te vestigen zijn inmiddels via crowdfunding trajecten opgestart om Mine Kafon optimaal functionerend te krijgen. Bijvoorbeeld door het inzetten van gps om op de hoogte van de afgelegde routes te blijven.

Het idee van de ontwerper inspireert, dit leidt vervolgens tot optimalisering van het ontwerp en toont daarmee hoe een ontwerpgedreven gedachte die kinderlijk eenvoudig lijkt tot grootse zaken kan leiden. Een beter ambassadeur voor het ontwerpvak kan men zich niet wensen. Mine Kafon is niet alleen van belang als idee en ontwerp, maar ook als schoolvoorbeeld voor hoe de gedachtewereld van ontwerpers aanjager kan zijn voor het oplossen van beladen wereldproblemen.

Meer informatie:
http://massoudhassani.blogspot.nl/