Bas van Abel - Fairphone
Genomineerd door Erik en Ronald Rietveld:
Bas van Abel
voor Fairphone

Wij nomineren Bas van Abel met Fairphone omdat hij met zijn visie, ontwerp en ‘open design’ een miljardenindustrie tot verandering probeert te bewegen en consumenten een duurzamer alternatief biedt voor een product dat een centrale rol speelt in ons dagelijks leven.

Van Abels Fairphone is een smartphone die hetzelfde lijkt als alle andere. Niets is minder waar. Aan smartphones kleven kinderarbeid, milieuvervuiling, bloedmineralen, oorlogen in Afrika met kindsoldaten en elektronisch afval.  Maar de productieketen van een smartphone is zo complex dat bijna niemand meer het overzicht op dit alles heeft. Door zelf een eerlijke smartphone te maken laat Van Abel zien dat het wél mogelijk is om hier zicht op te krijgen en mens en natuur te sparen.

Van Abel is al jarenlang een pionier op het gebied van open design - ontwerp ‘waarvan de makers vrije distributie en documentatie toestaan en modificaties en afgeleiden goedkeuren’. Bij Fairphone gebruikt hij deze methode om stap voor stap de productieketen open te breken. Open design wordt zo een krachtig instrument voor sociale verandering. Voor Fairphone is bewust gebruik gemaakt van de vertrouwde productieprocessen van de smartphone om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de productieketen van bestaande smart­phones. Door dit te doen brengt Van Abel een positieve verandering in verschillende schakels van dit proces tot stand. Hij durft hiermee de eerste stap te zetten op de lange weg naar een kinderarbeid- en conflictvrije, duurzame, ‘fair trade’ smartphone.

Een aanvankelijk bescheiden Nederlandse initiatief is uitgemond in een machtig signaal aan grote bedrijven als Apple en Samsung, doordat de productieketen van de mobiele telefoon volledig transparant wordt gemaakt. De hoop is dat deze machtige bedrijven gaan beseffen dat consumenten steeds kritischer worden en liever een ‘fairphone’ dan een ‘smartphone’ hebben. 

Van Abel weet dat hij de misstanden in de smartphone- en computerindustrie niet met alleen de Fairphone kan oplossen. De Fairphone kan de wereld niet meteen veranderen maar toont wel dat je met kleine stappen ergens kunt beginnen. Dit is essentieel in onze samenleving waar technologie vanzelfsprekend de boventoon voert en sommige systemen te complex zijn om nog te doorgronden. Terecht concentreert Van Abel zich op het systeem rondom het product en minder op het ontwerp van het product zelf. Daarnaast verzamelt hij voor het project Fairphone ‘best practice-tips’ met betrekking tot sourcing, betere arbeidsomstandigheden en vervanging, hergebruik en recycling van onderdelen. Zijn bevindingen deelt hij vervolgens met de industrie.

Wat wij goed vinden is dat Bas van Abel zich vanuit persoonlijke fascinatie en sociale noodzaak geroepen voelt om een product met een vastgeroeste, weinig duurzame fabricatiemethode te veranderen. Als initiator van een ‘beweging’ brengt hij de juiste mensen en organisaties bij elkaar. Dankzij deze samenwerking ontstaat daadwerkelijk een alternatief voor een probleem waarvoor op dit moment zowel producent als gebruiker de kop in het zand steekt. Hulde!

Meer informatie:
www.fairphone.com