achtergrondinformatie

Sinds de oprichting van de Designprijs Rotterdam (1993) is er in Nederland veel gebeurd. Het Nederlands ontwerp is vitaal en geniet een brede internationale belangstelling. Er is inmiddels een keur aan prijzen en designevenementen ontstaan waar het Nederlandse product uitvoerig over het voetlicht wordt gebracht. Het bestuur van de Designprijs Rotterdam heeft daarom besloten om niet meer enkel producten te tonen, maar vooral aandacht te besteden aan de artistieke visie van de ontwerpers. Sinds de editie 2007 is de prijs op zoek naar de belangrijkste creatieve visies die in de voorafgaande twee jaren een bijzondere positie vertegenwoordigd hebben in het ontwerpvak. Deze posities moeten zichtbaar zijn in één of een samenhangende serie producten, objecten of projecten die duidelijk vanuit één bepaalde artistieke visie tot stand zijn gekomen. De nieuwe editie richt zich daarom meer op de creatieve positie van de deelnemer en in mindere mate op het autonome product.

Als presentatie wordt een tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen gemaakt die de toonaangevende posities van de afgelopen twee jaar van het Nederlandse ontwerp samenbrengt. Van de genomineerden worden één of meer werken getoond. Door in de expositie uiteenlopende posities te combineren, worden zowel verbanden als tegenstrijdigheden zichtbaar in de kwaliteiten van het Nederlands ontwerp van het moment. Een relevante positie kan zijn een voorbeeldig opdrachtgever, een specifiek product in relatie tot het oeuvre van de ontwerper, een producent die een nieuwe koers inslaat of een nieuwe mentaliteit in de wereld van het ontwerpen, enzovoort.

Een Nederlandse nominatiecommissie selecteert en nomineert uit de inzendingen acht tot twaalf ontwerpers, vormgevers, bedrijven of bureaus. De opzet van de beoordeling blijft ongewijzigd. Aan de Designprijs Rotterdam kan ieder in Nederland gevestigde vormgever, ontwerper, ontwerpbureau of bedrijf meedoen. Tijdens de tentoonstelling kiest een internationale jury uit de genomineerden de prijswinnaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 20.000. Deze mag vrij besteed worden.

De Designprijs Rotterdam is vanaf 1993 jaarlijks uitgereikt. Vanaf 1997 heeft de prijs een tweejaarlijkse frequentie. Winnaars van voorgaande edities waren:
2007 Thonik!
2003 Hella Jongerius
2001 Jop van Bennekom, Erik Wong en redactie Forum
1999 NL Architects
1997 Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
1996 Bob van Dijk/Studio Dumbar
1995 Jan Erik Baars, Caroline Brouwer en Jan Paul van der Voet / Philips Corporate Design
1994 Diek Zweegman/BRS Premsela Vonk
1993 Roelof Mulder

Kijk onder archief voor meer informatie over eerdere edities.

archief nominaties contact inschrijven