De Designprijs Rotterdam is een nationale prijs van veertigduizend gulden voor alle disciplines van vormgeving. De prijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan de vormgever of ontwerper van het beste product van de twee voorgaande jaren.  Iedere in Nederland gevestigde vormgever, ontwerper, ontwerpbureau of bedrijf kan tot en met 27 november 1998 één of meerdere producten aanmelden. Die producten, objecten of projecten dienen in 1997 of 1998 voor het eerst tot stand te zijn gekomen en op de markt gebracht, gepresenteerd en/of in gebruik genomen. Per ingezonden product moet een inschrijfgeld van honderd gulden worden betaald. Een Nederlandse nominatiecommissie selecteert uit de inzendingen minimaal vijfentwintig, maximaal vijftig producten. De genomineerde producten worden van 13 februari tot en met 4 april 1999 tentoongesteld in Museum Boijmans Van Beuningen. Een internationale jury kiest uit de genomineerde producten de prijswinnaar en kent maximaal vijf eervolle vermeldingen toe. 

 
Winnaar Designprijs Rotterdam 1999 Uitslag MeesPierson Publieksprijs

 
Tentoonstelling genomineerde producten

Designroute Rotterdam 1999

47 Genomineerde producten

Longlist (103 producten)

Studiemiddag Designprijs Rotterdam 1999

Internationale jury 1999

Nominatiecommissie 1999

Bestuur van de Stichting Designprijs Rotterdam

Colofon / Informatie
 
terug naar de homepage van de Designprijs Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

Tentoonstelling genomineerde producten

In november 1998 werden 323 producten ingezonden voor de Designprijs Rotterdam 1999. Uit deze producten heeft de Nederlandse nominatiecommissie maar liefst 47 producten geselecteerd voor de Designprijs Rotterdam 1999. Op zaterdag 13 februari 1999 wordt voor het eerst bekend gemaakt welke 47 producten dat zijn. Dat gebeurt tijdens de opening van de tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen. Ook de longlist wordt bij de opening bekend gemaakt. De longlist bestaat uit de 103 producten die de nominatiecommissie in de eerste beoordelingsronde selecteerde uit het totaal van 323 inzendingen.

De genomineerde producten zijn ook te zien in het nominatiekatern van de Designprijs Rotterdam 1999. Dit katern wordt als bijlage meegestuurd in Vrij Nederland en in Items. Daarnaast is het nominatiekatern natuurlijk verkrijgbaar op de tentoonstelling van de Designprijs Rotterdam 1999. 

De tentoonstelling was van 13 februari tot en met 11 april 1999 te zien in het Museum Boijmans Van Beuningen.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Designroute Rotterdam

Ten tijde van de tentoonstelling van de Designprijs Rotterdam 1999 wordt door verschillende winkels en galerieën in Rotterdam aandacht besteed aan Nederlandse vormgeving. Bij de tentoonstelling in het Museum Boijmans Van Beuningen en bij het VVV kantoor Rotterdam zal een plattegrond liggen waar de Designroute op staat aangegeven. Alle deelnemers zullen herkenbaar zijn aan een Designprijs bordje in de etalage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Studiemiddag Designprijs Rotterdam 1999

Naar aanleiding van de Designprijs Rotterdam 1999 wordt op woensdag 10 maart 1999 een studiemiddag georganiseerd over de rol van musea en museale collecties in het hedendaagse vormgevingsdebat. Omdat de presentatie van de voor de Designprijs Rotterdam 1999 genomineerde producten binnen de muren van Museum Boijmans Van Beuningen wordt gehouden en ook de organisatie onder haar dak plaatsvindt, leek het de organisatoren van de Designprijs en de medewerkers van het museum zinvol om juist dit thema op een speciale discussiemiddag centraal te stellen. 

De indruk bestaat dat ontwerpers nauwelijks geïnteresseerd zijn in de vormgevingsobjecten zoals die door de diverse Nederlandse musea verzameld worden. Sterker nog, vaak zijn vormgevers van mening dat in deze instellingen de verkeerde voorbeelden bewaard worden. Vormgevings- of kunsthistorici van hun kant, lijken soms slecht op de hoogte van de denkbeelden van hedendaagse vormgevers. Het publiek ten slotte is over het algemeen  vooral verbaasd over het feit dat een (kunst)museum eigentijdse gebruiksvoorwerpen verzamelt. 

Vrijwel niemand realiseert zich heden ten dage dat de musea voor toegepaste kunst in de tweede helft van de negentiende eeuw voor een belangrijk deel juist vóór de ontwerpers werden opgericht. Met deze nieuwe musea probeerde men toen een antwoord te geven op de vele vragen, problemen en onduidelijkheden op vormgevingsgebied die naar aanleiding van de industrialisatie waren ontstaan. Nog afgezien van de nieuwe technieken en de nieuwe materialen die in de vorige eeuw ontwikkeld werden, was het gevolg van deze nu veel grootschaliger productie onder meer de arbeidsdeling, waardoor de ontwerper niet langer de uitvoerder van een product was. Ook begon de commercie een veel grotere rol te spelen, met als gevolg een groeiende behoefte aan een steeds weer een nieuw ontwerp. 
Deze negentiende-eeuwse collecties Kunstnijverheid (Kunstindustrie, Toegepaste Kunst Decoratieve Kunst) vormden vaak een onderdeel van de ontwerperopleidingen. Men was er toen van overtuigd dat de historische voorwerpen, evenals de eigentijdse producten in deze collecties, voor de toekomstige ontwerpers - maar ook voor het publiek en de fabrikanten - een richtsnoer konden vormen voor de vormgeving in de toekomst. 

Om de discussie over de rol van museale instellingen in het huidige vormgevingsdebat op de studiemiddag op gang te brengen willen we vier/vijf personen, afkomstig uit verschillende gebieden, een hele concrete vraag laten beantwoorden namelijk: 

Er van uitgaande dat geld geen rol speelt, welke drie gebruiksvoorwerpen (ontworpen in Nederland in de afgelopen vijf jaar) zou u beslist voor de collectie van een vormgevingsmuseum willen aankopen en beargumenteer uw keuze. 

We verwachten dat in de antwoorden ook in gegaan zal worden op vraag voor wie deze keuze speciaal van belang is (de ontwerpers, het publiek, de industrie, de maatschappij, de politiek, de wetenschap??). Of hierbij vooral aan de toekomst gedacht wordt of dat de keuze is ingegeven vanuit de wens juist bepaalde zaken voor de vergetelheid te behoeden. Ook kan ingegaan worden op de wijze waarop de producten in de musea gepresenteerd zouden moeten worden, in welke context en welke gegevens daarbij voor het publiek van belang zijn. 

Elke spreker krijgt 10 minuten de tijd om deze vraag m.b.v. dia's - of aan de hand van de producten zelf - te beantwoorden. De korte inleidingen zullen worden gevolgd door een discussie waarvoor wij een ervaren gespreksleider op het oog hebben. 

De volgende sprekers hebben te kennen gegeven dat zij aan deze middag willen meewerken: 

Thimo te Duits
Hella Jongerius (ontwerper) 
Ingeborg de Roode (criticus/conservator Nederlands Textielmuseum Tilburg) 
Heleen Verschuren (ontwerper/trend-adviseur) 
Marcel Vroom (ontwerper) 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Nederlandse nominatiecommissie

In november 1998 werd het recordaantal van 323 producten ingezonden voor de Designprijs Rotterdam 1999. Uit deze producten heeft onderstaande nominatiecommissie maar liefst 47 producten geselecteerd voor de Designprijs Rotterdam 1999. 

Anthon Beeke (grafisch ontwerper) 
Guus Beumer, voorzitter (publicist, directeur So) 
Berry van Gerwen (grafisch en ruimtelijk ontwerper) 
Ed van Hinte (publicist industrieel ontwerpen, redacteur Items) 
Peter Jeroense (organisator modespelen) 
Carla Koch (galeriehoudster, deskundige glas en keramiek) 
Rob Koudijs (galeriehouder Louise Smit) 
Diana Krabbendam (hoofd communicatie Randstad) 
Gerrit Schreurs (productfotograaf) 
Ineke Setz (hoofd voorlichting Consumentenbond) 
Dick Rijken (deskundige nieuwe media) 
Bob Verheyden (ontwerper, hoofddocent afdeling 3D Hogeschool voor de Kunsten Arnhem) 
Lucas Verweij (publicist, stedebouwkundige) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Internationale jury

Uit de 47 genomineerde producten kiest onderstaande jury het winnende product. Aan de vormgever/ontwerper van dit product wordt de Designprijs Rotterdam 1999, ter waarde van veertigduizend gulden, uitgereikt. 

John Thackara, voorzitter (directeur van het Vormgevingsinstituut in Amsterdam) 
Karrie Jacobs (publiciste, New York) 
Sarah Lerfel (Colette, Parijs)
Peter Noever (directeur MAK, Wenen) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Bestuur van de Stichting Designprijs Rotterdam

Het bestuur van de Stichting Designprijs Rotterdam is als volgt samengesteld: 

Hans Mentink, voorzitter (voormalig wethouder ruimtelijke ordening Rotterdam) 
Harry Swaak (voormalig voorzitter van het bestuur van het Vormgevingsinstituut) 
Chris Dercon (directeur Museum Boijmans Van Beuningen) 
Simon Reinink (uitgeefmanager opleidingen Wolters Kluwer Nederland) 
Marijke van der Wijst (interieurarchitect) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofon

Thimo te Duits, inhoudelijk co÷rdinator
Hans van der Windt, projectleider
Katelijne Verbruggen, pr-medewerker
Marcel Brouwers, assistent
Vanessa van Dam, grafische vormgeving
MVRDV, ruimtelijk ontwerp tentoonstelling
Jan de Graaff, webmaster.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van der Windt (projectleider 1999),
telefoon (010) 44 19 420, fax (010) 44 19 487,
e-mail info@designprijs.nl


 


terug naar de homepage van de Designprijs Rotterdam