previous

'Randstad stadsplattegrond'

next

[preview]ontwerp: Lucas Verweij
opdrachtgever: eigen initiatief
afmetingen: 11,5 x 25 cm
gewicht: 0,1 kg
materiaal: papier
prijs: fl. 14,50
informatie: Uitgeverij 010, Rotterdam, 010-4333509


Het begrip 'de Randstad' is ingeburgerd in ons taalgebruik als aanduiding van een gebied in West-Nederland, waarin een ongerepte groene vlakte wordt omringd door een aantal grote en kleinere steden, verbonden door een snel- en spoorwegennet. We benadrukken daarbij de individuele karakters van de steden en koesteren angstvallig ons 'Groene Hart'. Wie dit gebied echter met meer afstand bekijkt - zoals een vliegtuigpassagier of een onbevooroordeelde buitenlander - stelt vast dat 'Randstad' inmiddels kan worden beschouwd als een gewone metropool, met dezelfde oppervlakte als Los Angeles en hetzelfde inwonertal als Taipeh. De kaart van Lucas Verweij, vormgegeven als een stadsplattegrond die je bij ieder benzinestation kunt kopen, maakt dit op ondubbelzinnige wijze duidelijk. Stad wordt wijk, snelweg wordt ringweg, spoorweg wordt sneltram, groen hart wordt stadspark. Of liever: een serie stadsparken in een verstedelijkt gebied. Kaarten en plattegronden lijken onschuldige alledaagse media, maar manipuleren feitelijk altijd - bewust of onbewust - ons beeld van de werkelijkheid. Door zijn sterk inhoudelijk en redactioneel gebruik van dit medium voorziet Verweij de opkomende nieuwe inzichten over de verstedelijking van het Groene Hart van welsprekend beeld. Een plattegrond als statement, met de 'Groeten uit Randstad'.previous DPR 1997 Nominaties Winnaar Expositie (QTVR) next